Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλώ όπως διαβάσετε παρακάτω τις αναλυτικές πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η LG Electronics Inc. («LGE»), από κοινού με τις θυγατρικές και τις συνεργαζόμενες εταιρείες της (ο "Όμιλος LG», «εμείς», «μας» ή «εμάς») σέβονται το απόρρητό σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστοτόπου «https://www.lg.com/gr/business», άλλων ιστοτόπων που παρέχονται από τον Όμιλο LG και τον Λογαριασμό LG  (εφεξής «Ιστότοποι») για προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε ως επιχείρηση ή εκ μέρους της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε. Ισχύει επίσης για οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία παρέχεται στο κατά τόπους μέλος του Ομίλου LG και ειδικότερα στην «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.», και έδρα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού  Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1 (Α.Φ.Μ. 999864804, Δ.Ο.Y. ΦΑΕ Πειραιά, Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 123348301000) στο πλαίσιο επαγγελματικών συναντήσεων, επαγγελματικών εκθέσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων (εφεξής «Εκδηλώσεις»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν αφορά προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ως καταναλωτής ή όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας ως καταναλωτής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, περιγράφουμε τους τύπους των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για πόσο χρόνο τις διατηρούμε και σε ποια μέρη τις κοινοποιούμε. Επίσης, εξηγούμε ποιές επιλογές και δικαιώματα έχετε σε σχέση με την χρήση των πληροφοριών σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εγείρετε ενστάσεις για επεξεργασία που μπορεί να διενεργούμε (εάν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να δείτε στην ενότητα 8  «Τα Δικαιώματά σας». Επίσης, παρέχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ούτως ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου και τις πρακτικές απορρήτου μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2023

1.      Υπεύθυνος για τις Προσωπικές Πληροφορίες
Για τις πληροφορίες που συλλέγονται με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ευθύνεται από κοινού η LG Electronics, Inc., εταιρεία με έδρα στην Δημοκρατία της Κορέας, LG Twin Towers, 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Σεούλ, 10073, Αρ. εγγραφής: 107-86-14075 και η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.», και έδρα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού  Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 1 (Α.Φ.Μ. 999864804, Δ.Ο.Y. ΦΑΕ Πειραιά, Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 123348301000).  

2.      Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών
Όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικές πληροφορίες» σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, εννοούμε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο (για παράδειγμα, όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες αγοράς).
Στο πλαίσιο των διαδικασιών που αναλύθηκαν στο προοίμιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, ήτοι Εκδηλώσεων ή/και επίσκεψης σε Ιστότοπους συλλέγουμε τις κάτωθι προσωπικές πληροφορίες:   
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα ανωτέρω παραδείγματα αναφέρονται ενδεικτικά. Εάν δεν θέλετε να συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες παρακαλούμε να μην μας τις διαβιβάσετε.
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες ή δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, το φύλο ή τα ενδιαφέροντά σας, οι οποίες δεν αναφέρονται άμεσα στην ταυτότητά σας, αλλά μπορούν να σας ταυτοποιήσουν εμμέσως. Ιδού μερικά παραδείγματα τέτοιου είδους πληροφοριών και τρόπων με τους οποίους μπορεί να τις συλλέγουμε:
·         Πληροφορίες Προϊόντων: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες καταχώρισης ή άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στο προϊόν ή στην υπηρεσία που επιλέξατε όπως ενδεικτικά το μοντέλο προϊόντος, τον σειριακό αριθμό και την κατηγορία προϊόντος (firmware/software).  
·         Cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους, τους οποίους επισκέπτεσθε και μπορεί να χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στους Ιστοτόπους. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, για να συγκρατούν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να βελτιώσουν και εμπλουτίσουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο που επισκέπτεσθε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Cookies εδώ.  
·         Στατιστικά Στοιχεία: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποιείται για να επισκεφθείτε τους Ιστοτόπους μας όπως ενδεικτικά το κινητό σας, τον υπολογιστή σας ή άλλη παρόμοια κινητή συσκευή. Τέτοιες πληροφορίες είναι ενδεικτικά η ΙP διεύθυνση σας, και ο τύπος browser.  

3.      Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών 
Σε αυτή την ενότητα ορίζουμε τη νομική βάση επί της οποίας βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και δυνάμει κάθε νομικής βάσης, εξηγούμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

3.1 Παροχή υπηρεσιών με βάση τη συμβατική σας σχέση μαζί μας
Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν χρειάζεται δυνάμει της σύμβασης που έχουμε με εσάς. Δείτε παρακάτω τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας:
·         Σας παρέχουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και συγκεκριμένες ιδιότητες που επιλέγετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας.
·         Ολοκληρώνουμε συναλλαγή ή υπηρεσία που ζητήσατε, όπως, ενδεικτικά, ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης προϊόντος ή/και υπηρεσίας που ζητήσατε.
·         Σας αποστέλλουμε το προϊόν που έχετε ζητήσει.
·         Επεξεργαζόμαστε εντολές και πληρωμές και σας παρέχουμε τα προϊόντα μας ή προϊόντα τρίτων που αγοράζετε μέσω των υπηρεσιών μας και σας δίνουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα εγγύησής σας ή άλλα δικαιώματα που έχετε δυνάμει της σύμβασής μας.
·         Σας ταυτοποιούμε και επαληθεύουμε την ταυτότητά σας ούτως ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας.
·         Επιλύουμε τεχνικά ζητήματα.
·         Παρέχουμε υποστήριξη πελατών.
·         Σας αποστέλλουμε απαραίτητες πληροφοριών σε σχέση με τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα.
·         Για να μπορείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης που έχετε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντικατάστασής ή επιδιόρθωσης.

3.2 Νόμιμα συμφέροντα του Ομίλου LG ή/και τρίτων
Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθούν τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή εκείνα τρίτων). Δείτε παρακάτω τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας:
·         Να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τη σχέση μας με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας και της απάντησης στα ερωτήματά σας.
·         Να διενεργούμε δραστηριότητες μάρκετινγκ (όταν δεν απαιτείται από τον νόμο να λάβουμε τη συναίνεσή σας), συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μέσω email επικοινωνιών μάρκετινγκ, τηλεφωνικών κλήσεων, αλληλογραφίας, μηνυμάτων κειμένου, διόδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω ειδοποιήσεων push χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές μας για κινητά, και της παρουσίασης ηλεκτρονικών διαφημίσεων. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ενστάσεις ανά πάσα στιγμή κατά την χρήση των δεδομένων σας για άμεσο μάρκετινγκ – δείτε παρακάτω την ενότητα 8 «Τα δικαιώματά σας», ενότητα 9 «Αυτοεξαίρεση» και ενότητα 14 «Επικοινωνία».
·         Να δημιουργούμε  προφίλ μάρκετινγκ εξατομικεύοντας τις συστάσεις και το περιεχόμενο μάρκετινγκ που σας παρουσιάζουμε εμείς και άλλοι, και να εκτελούμε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων. Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε ενστάσεις ανά πάσα στιγμή κατά την χρήση των δεδομένων σας για μάρκετινγκ – δείτε παρακάτω την ενότητα 8 «Τα δικαιώματά σας», ενότητα 9 «Αυτοεξαίρεση» και ενότητα 14 «Επικοινωνία».
·         Να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας από παράνομες ενέργειες, να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που απαγορεύονται από τους Όρους Χρήσης μας δείτε εδώ.
·         Να προστατεύσουμε την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των υπηρεσιών μας και των πληροφοριακών συστημάτων μας, μέσω και της χρήσης μηχανισμών ταυτοποίησης και άλλων μέτρων ασφαλείας, της παρακολούθησης των συστημάτων μας για απειλές ασφαλείας, της τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, της ανωνυμοποίησης δεδομένων και της διενέργειας υπηρεσιών συντήρησης συστήματος.
·         Να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και την ασφάλεια των τελικών χρηστών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων, της λήψης νομικών συμβουλών και της εδραίωσης, της άσκησης ή της υπεράσπισης νόμιμων αξιώσεων που σχετίζονται με εμάς ή άλλες εταιρείες του Ομίλου μας.
·         Να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας, μεταξύ άλλων παρέχοντάς σας εξατομικευμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης με βάση τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε πιο συχνά και επιπλέον περιεχόμενα που έχουν προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντά σας.
·         Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εξυπηρέτηση πελατών, μεταξύ άλλων ζητώντας τα σχόλιά σας και διενεργώντας έρευνες και έρευνα αγοράς, πραγματοποιώντας ανάλυση δεδομένων σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών μας, αναλύοντας συμπεριφορές πελατών, συγκεντρώνοντας μοτίβα και προφίλ χρήσης πελατών ούτως ώστε να εντοπιστούν περιφερειακές και καθολικές τάσεις χρηστών και να βελτιστοποιηθεί η προσφορά μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.
·         Να διαχειριστούμε με αποτελεσματικό τρόπο την επιχείρησή μας, μεταξύ άλλων παράγοντας εκθέσεις και αναλύοντας την απόδοση των υπηρεσιών μας (με την χρήση συγκεντρωτικών πληροφοριών), ελέγχοντας τις επιχειρηματικές διεργασίες μας, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία για να λάβουμε ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Για τις περιπτώσεις που βασιζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντά μας, έχουμε διενεργήσει ένα τεστ στάθμισης ώστε να εξετάσουμε τι επίπτωση θα έχει η επεξεργασία σε άτομα και να προσδιοριστεί κατά πόσο τα ατομικά συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων μας στην εφαρμογή της επεξεργασίας. Μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τεστ στάθμισης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

3.3.1 H συναίνεσή σας 
Ζητάμε τη συναίνεσή σας για να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στις περιπτώσεις που το θεωρούμε σωστό ή που απαιτείται από τον νόμο. Όπου ζητάμε τη συναίνεσή σας, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τον σκοπό που σας εξηγείται τη στιγμή εκείνη.
Όταν βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας, πάντα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η αναίρεση της συναίνεσης δεν θα επηρεάσει  τη νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχουμε διενεργήσει πριν αποσύρετε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αναιρέσετε την συναίνεσή σας με τους τρόπους που περιγράφονται  στην ενότητα 8 «Τα Δικαιώματά σας», ενότητα 9 «Αυτοεξαίρεση» και ενότητα 14 «Επικοινωνία»  παρακάτω.
3.3.2 Η συναίνεσή σας για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας
Ζητάμε τη συναίνεσή σας για να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας. Χρησιμοποιούμε τη συναίνεση για να:
·         Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ύστερα από σχετικό αίτημά σας μέσω της ενότητας «Αίτημα Ενδιαφέροντος». Παρακαλώ σημειώστε ότι για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού η LGE συνεργάζεται τρίτους ανεξάρτητους παρόχους, όπως η Oracle Corporation.   
·         Σας αποστείλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ (στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο ή διαφορετικά όπου επιλέγουμε να βασιζόμαστε στη συναίνεση). Οι επικοινωνίες μάρκετινγκ αφορούν ενδεικτικά ενημέρωση για ειδικές προσφορές, για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μας, ή άλλων εταιριών ή για την αποστολή προωθητικού υλικού σε εσάς ή για ενημέρωσή σας για τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά.
·         Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο, συναινείτε να σας παρέχουμε ή μας επιτρέπετε να σας παρέχουμε συστάσεις και εξατομικευμένες διαφημίσεις περιεχομένου, προϊόντα και υπηρεσίες που εμείς ή άλλοι θεωρούμε ότι θα σας αρέσουν, αναλύοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες σε συνδυασμό με διάφορες πληροφορίες που μας παρέχεται με άλλα μέσα, για σκοπούς που συνάδουν με αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η παροχή μάρκετινγκ μέσω διαφόρων καναλιών, μεταξύ άλλων μέσω email, μέσω του Λογαριασμού LG, στους ιστοτόπους μας ή σε πλατφόρμες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
Σε άλλες περιπτώσεις, όπου ζητάμε τη συναίνεσή σας, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τον σκοπό που σας εξηγείται τη στιγμή εκείνη.
Όταν βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας, πάντα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η αναίρεση της συναίνεσης δεν θα επηρεάσει  τη νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχουμε διενεργήσει πριν αποσύρετε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ασκήσετε την αυτοεξαίρεσή σας επιλέγοντας τον σύνδεσμο διαγραφής ("unsubscribe") που υπάρχει εδώ. Μπορείτε επίσης να αυτοεξαιρεθείτε και με τους τρόπους που περιγράφονται  στην ενότητα 8 «Τα Δικαιώματά σας», ενότητα 9 «Αυτοεξαίρεση» και ενότητα 14 «Επικοινωνία»  παρακάτω.
Εμείς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας για διαγραφή το ταχύτερο δυνατόν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως λάβετε μερικά ακόμα μηνύματα μέχρι να περατωθεί η διαγραφή σας. Στην περίπτωση που αυτοεξαιρεθείτε ενδέχεται να διατηρήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail address), έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λάβετε εμπορική επικοινωνία από την στιγμή που έχετε δηλώσει την αυτοεξαίρεσή σας.      

3.3.3        Η συναίνεσή σας για την τοποθέτηση cookies
Ζητάμε τη συναίνεσή σας για να τοποθετήσουμε cookies και να χρησιμοποιήσουμε παρόμοιες τεχνολογίες σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας και τις πληροφορίες που σας παρέχουμε όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την Πολιτική Cookies εδώ που σχετίζεται με την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.
Όταν βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας, πάντα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η αναίρεση της συναίνεσης δεν θα επηρεάσει  τη νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχουμε διενεργήσει πριν αποσύρετε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αναιρέσετε τη συναίνεση σας, να διαχειριστείτε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies  με τους τρόπους που περιγράφονται  εδώ.

3.4 Νόμιμες υποχρεώσεις
Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες στον βαθμό που χρειάζεται για να:
·         Συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες απαιτήσεις μας δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια του προϊόντος, εγγυήσεις και προστασία των καταναλωτών).
·         Συμμορφωνόμαστε με δικαστικές παραγγελίες και κλήσεις και να αποκρινόμαστε σε νομικά δεσμευτικά αιτήματα από το δημόσιο, τις αρχές εφαρμογής νόμου, τις δημόσιες αρχές ή/και τους ρυθμιστικούς φορείς.
·         Ειδοποιήσουμε για ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αν αυτό καταστεί απαραίτητο.

4.      Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών από ανηλίκους
Δεν συλλέγουμε  ούτε και ζητάμε εν γνώσει μας  προσωπικές πληροφορίες από κανένα ανήλικο άτομο ούτε και επιτρέπουμε  εν γνώσει μας  στα άτομα αυτά να χρησιμοποιούν τους Ιστοτόπους ή να συμμετέχουν σε Εκδηλώσεις. Μην μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με άτομα ηλικίας κάτω των 18. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην προσπαθήσετε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Εάν μάθουμε ότι ένα άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, θα διαγράψουμε εγκαίρως αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ορίζονται στην ενότητα 14 «Επικοινωνία».

5.      Κοινοποίηση πληροφοριών
Μεταβιβάζουμε, αποκαλύπτουμε ή άλλως καθιστούμε διαθέσιμες προσωπικές πληροφορίες για εσάς σε τρίτους όπως περιγράφεται παρακάτω:
·         Ο Όμιλος LG και το προσωπικό: Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες ανάμεσα στα μέλη του Ομίλου LG και το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων και των αντιπροσώπων και άλλες εταιρείες του ομίλου μας, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή εύλογο για την παροχή των υπηρεσιών μας και για την ικανοποίηση των στόχων που ορίζονται στην ενότητα 3 «Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών» παραπάνω.
·         Πάροχοι Υπηρεσιών. Μεταβιβάζουμε ή αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας σε προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες και άτομα που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, για παράδειγμα σε εταιρείες που μας βοηθούν να αναπτύξουμε και να λειτουργήσουμε συστήματα για τις υπηρεσίες μας, σε παρόχους για υπηρεσίες ΙΤ, ασφαλείας, δημιουργία κεντρικών υπολογιστών, συντήρηση ιστοτόπου, συντήρηση και ανάλυση δεδομένων, εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία, επεξεργασία και ικανοποίηση εντολών, αλληλογραφία, τιμολόγηση, υπηρεσίες μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς, επίσης σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης και επισκευής, άλλες διοικητικές υπηρεσίες και εταιρείες που πραγματοποιούν διαγωνισμούς, λαχειοφόρους και άλλες προωθητικές ενέργειες εκ μέρους μας. Αυτές οι οντότητες είναι εξουσιοδοτημένες μόνον να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους και που διέπονται από συμβατικές υποχρεώσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, να τους αποτρέψουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς. Ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκονται στη Δημοκρατία της Κορέας ή σε άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Για την διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών εκτός Ε.Ε. παρακαλώ δείτε την ενότητα 6 «Διεθνής Μεταφορά Πληροφοριών»
·         Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές. Σε ορισμένες χώρες, προϊόντα του Ιστοτόπου μας πωλούνται από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές μας. Όταν αγοράζετε προϊόντα από τον Ιστότοπό μας σε αυτές τις χώρες, θα κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες με αυτούς τους μεταπωλητές.
·         Συνεργάτες διαφημιστές. Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου, των διαφημίσεων που βλέπετε και των αγορών που κάνετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλων συνεργατών στη διαφήμιση, ούτως ώστε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας, να βελτιώσουμε τις πρακτικές μάρκετινγκ και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε πιο σχετικές διαφημίσεις. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ σας, μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή που διαφορετικά διενεργούν έρευνα και ανάλυση αγοράς. Αυτά τα μέρη μπορεί να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με προσφορές ή διαφημίσεις.
·         Επισκέπτες στον Ιστότοπό μας. Τα μηνύματα που αναρτείτε σε ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου, μεταξύ άλλων σε πίνακες ανασκόπησης προϊόντος, δωμάτια συζητήσεων, φόρα ή άλλους χώρους δημόσιων αναρτήσεων μπορεί να προβάλλονται από άλλους επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Ξεκαθαρίζουμε στον ιστότοπό μας τις ενότητες στις οποίες οι πληροφορίες που αναρτάτε θα είναι ορατές σε άλλους.
·         Επιχειρηματικοί σύμβουλοι: για παράδειγμα, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι επιχειρηματικοί σύμβουλοι, οι ασφαλιστές, οι ελεγκτές μας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
·         Δημόσιες αρχές, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικοί φορείς ή άλλα τρίτα μέρη, όπου αυτό απαιτείται: Θα αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σε κρατικές αρχές, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικούς φορείς ή άλλους τρίτους στις περιπτώσεις που υπάρχει νομική απαίτηση για κάτι τέτοιο ή στις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο:
§  για τη συμμόρφωση με το νόμο ή για απόκριση σε υποχρεωτικές νομικές διεργασίες (όπως ένταλμα έρευνας, κλητήριο θέσπισμα ή δικαστική παραγγελία),
§  για την επαλήθευση ή την επιβολή συμμόρφωσης προς τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για τη διερεύνηση και  αποτροπή περιπτώσεων απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που σχετίζονται με την χρήση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας ή που επηρεάζουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, στο βαθμό που τέτοια αποκάλυψη επιτρέπεται από τους ισχύονται νόμους περί προστασίας δεδομένων, και
§  για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, της περιουσίας μας και της ασφάλειας ή ασφάλισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και των αντίστοιχων συνεργαζόμενων εταιρειών, προσωπικού, των επιχειρηματικών συνεργατών μας, των πελατών ή των μελών του κοινού μας.
·         Εταιρικές συναλλαγές. Μπορεί να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτο μέρος (και τους επιχειρηματικούς συμβούλους τους) στο πλαίσιο συγχώνευσης ή μεταβίβασης, αναδιοργάνωσης, απόκτησης ή πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου διαπραγματεύσεων), διάλυσης ή άλλης εταιρικής συναλλαγής, ή στην περίπτωση πτώχευσης.
·         Άλλα μέρη με τη συναίνεσή σας ή κατόπιν αιτήματός σας. Επιπλέον των αποκαλύψεων που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς σε τρίτους όταν συναινείτε ξεχωριστά με αυτές ή όταν ζητάτε μία τέτοια κοινοποίηση.
·         Google Analytics / FireBase.  Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες στους Ιστοτόπους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανάλυσης τρίτων, όπως το Google Analytics και το Firebase. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορεί να αποκαλυφθούν σε ή να συλλεγούν απευθείας από αυτούς τους παρόχους και άλλα σχετικά τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα για το Google Analytics, επισκεφτείτε τη σελίδα «How Google uses data when you use our partners' sites or apps (Πώς η Google χρησιμοποιεί δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών μας),» (που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners/), «Safeguarding your Data (Διαφύλαξη των δεδομένων σας)» (που βρίσκεται στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) και «Google Analytics Opt-out Browser Add-on (Πρόσθετο Προγράμματος περιήγησης αποκλεισμού του Google Analytics)» (που βρίσκεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
6.      Διεθνής Μεταφορά Πληροφοριών
Κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες ανάμεσα στα μέλη του Ομίλου LG και το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων και των αντιπροσώπων και άλλες εταιρείες του ομίλου μας, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή εύλογο για την παροχή των υπηρεσιών μας και για την ικανοποίηση των στόχων που ορίζονται στην ενότητα 3 παραπάνω. Οι προσωπικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν εκτός των συνόρων της Ελλάδας ή τη δικαιοδοσία σας, σε άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε., (όπως η Δημοκρατία της Κορέας και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες διατάξεις για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Εάν επισκέπτεστε την Ελλάδα από μια χώρα εκτός Ελλάδας, λάβετε υπόψη σας ότι μεταφέρετε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας στην Ελλάδα, που ενδέχεται να μην έχει τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με αυτούς της χώρας σας. 

[Για Ευρωπαίους κατοίκους]
Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, τη Νορβηγία), το Η.Β. ή την Ελβετία, θα μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες χώρες εκτός του ΕΟΧ, του Η.Β. ή της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι στην Δημοκρατία της Κορέας οι προσωπικές πληροφορίες προστατεύονται καταλλήλως. Ωστόσο, όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε δικαιοδοσία που δεν θεωρείται κατάλληλη από το ισχύον δίκαιο, θα αναλάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα παραμείνουν προστατευμένες. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν για παράδειγμα την χρήση των ρητρών μοντέλου που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, το ΗΒ και την Ελβετία. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα βασιζόμαστε στην ρητή σας συναίνεση, όπου αυτό είναι κατάλληλο. Για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να λάβετε ένα αντίτυπο της σύμβασης ή άλλων ισχυόντων προστατευτικών μέσων, χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που ορίζονται στην ενότητα 14 «Επικοινωνία» παρακάτω.

7.       Διατήρηση των Προσωπικών Πληροφοριών
Αναλαμβάνουμε τα κατάλληλα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε πληροφορίες σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:
·         τουλάχιστον για τη διάρκεια εκείνη που οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας,
·         σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, μιας σύμβασης ή σε σχέση με τις καταστατικές μας υποχρεώσεις (π.χ. φορολογική νομοθεσία), ή
·         μόνον για όσο είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται δυνάμει κάποιας σύμβασης, από ισχύον νόμο, ή σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για στατιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας. Για παράδειγμα, εάν προκύψει κάποια διένεξη ανάμεσα σε εσάς και τον Όμιλο LG ή εάν δεν καταφέρετε να κάνετε μία πληρωμή, μπορεί να διατηρήσουμε σχετικές πληροφορίες μέχρι να επιλυθεί η εν λόγω διένεξη ή μέχρι να γίνει πληρωμή, αντίστοιχα. Εάν διαγράψετε ολόκληρο των Λογαριασμό LG σας, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν για τρεις μήνες και αμέσως μετά θα καταστραφούν, εκτός κι αν απαιτείται διαφορετικά από το ισχύον δίκαιο.
·         Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή με τη συναίνεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε και για σύντομη περίοδο μετά από αυτό (ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα αιτήματά σας). Επίσης τηρούμε αρχείο για το γεγονός ότι μας έχετε ζητήσει να μην σας στείλουμε απευθείας μάρκετινγκ ή να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας επ’ αόριστο ούτως ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε το αίτημά σας στο μέλλον.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της ενότητας 14 «Επικοινωνία»  για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας πληροφοριών

8.      Τα Δικαιώματά σας
Στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
·         Δικαίωμα Ενημέρωσης και Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
·         Δικαίωμα Πρόσβασης: Στον βαθμό που προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο, μπορείτε να ζητήσετε i) ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς, ii) πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας ή iii) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
·          Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες.
·          Δικαίωμα Ανάκλησης Συναίνεσης: Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών δεν αναιρείται, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης και κατάχρησης, συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις μας, στατιστικούς σκοπούς, ή εφόσον θεωρούμε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τέτοια διατήρηση.    
·         Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες ή να συμπληρώσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.  Ειδικά ως προς το δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών σας πληροφοριών, μπορείτε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες μέσω σύνδεσης με τον προσωπικό σας Λογαριασμό στον Iστότοπο της εταιρίας μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό ή επαρκές, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 14 «Επικοινωνία».
·         Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή να οριοθετήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.
·         Δικαίωμα στη Φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διακινήσουμε ή να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από ένα περιβάλλον τεχνολογιών πληροφορικής σε άλλο.
·         Δικαίωμα Εναντίωσης: Στον βαθμό που προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο, μπορείτε να εγείρετε ένσταση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες συνθήκες (συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ώστε να ικανοποιείται μία συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση).
·         Δικαίωμα στη μη Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: Έχετε το δικαίωμα να εγείρετε ένσταση ανά πάσα στιγμή για την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού προφίλ σε σχέση με το άμεσο μάρκετινγκ.
·         Δικαίωμα Καταγγελίας: Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Τα δικαιώματα σας εκτός του δικαιώματος καταγγελίας μπορεί να είναι περιορισμένα, για παράδειγμα εάν με την εκπλήρωση του αιτήματος σας θα αποκαλύπτονταν προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο, όπου θα παραβιαζόταν τα δικαιώματα τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μας) ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες τις οποίες δια νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ή για τις οποίες έχουμε ανταγωνιστικά νόμιμα συμφέροντα να διατηρούμε. Σχετικές εξαιρέσεις περιλαμβάνονται και στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε εθνικούς νόμους. Θα σας ενημερώσουμε για σχετικές εξαιρέσεις επί των οποίων βασιζόμαστε όταν αποκρινόμαστε σε κάποιο αίτημα που κάνετε. Για να καταθέσετε ένα αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για να μας υποβάλετε κάποιο ερώτημα, χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας δυνάμει της ενότητας «Επικοινωνία» παρακάτω. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε επιπλέον να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθείας μέσω του Ιστοτόπου.
Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 14 «Επικοινωνία» ή ακολουθείστε τη δυνατότητα που δίνεται στην ενότητα 9 «Αυτοεξαίρεση».  

9.      Αυτοεξαίρεση
Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το νόμο, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων ή προωθούμενων κοινοποιήσεων μέσω των εφαρμογών μας για κινητά. Για να καταθέσετε ένα αίτημα σχετικά με την παραλαβή των επικοινωνιών αυτών από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρακάτω ενότητα 14 «Επικοινωνία».
Σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να αυτοεξαιρεθείτε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε άλλα είδη επικοινωνίας από εμάς, όπως email ή ενημερώσεις που αφορούν σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από εμάς ή αν δεν επιθυμείτε να κοινοποιούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας σε τρίτους. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτοεξαίρεσής επιλέγοντας τον σύνδεσμο διαγραφής ("unsubscribe") που υπάρχει στο κείμενο του email ή να πατήσετε εδώ . Εμείς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας για διαγραφή το ταχύτερο δυνατόν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως λάβετε μερικά ακόμα μηνύματα μέχρι να περατωθεί η διαγραφή σας.  Στην περίπτωση που αυτοεξαιρεθείτε ενδέχεται να διατηρήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail address), έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λάβετε εμπορική επικοινωνία από την στιγμή που έχετε δηλώσει την αυτοεξαίρεσή σας.      

10.      Εκχώρηση
Σε περίπτωση που όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία ή τμήμα τους πωληθούν ή αποκτηθούν από κάποιον άλλο φορέα ή σε περίπτωση συγχώνευσης, μας παραχωρείτε το δικαίωμα εκχώρησης των προσωπικά αναγνωρίσιμων και μη προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω των Iστοτόπων.

11.      Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου κατά καιρούς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, πάντα σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Όταν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, θα αναθεωρήσουμε επίσης την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που υπάρχει στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο . Εάν προβούμε σε ουσιαστική αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου  , θα σας ενημερώσουμε μέσω του ιστοτόπου ή με άλλο κατάλληλο μέσο, και θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, εάν συντρέχει λόγος. Εάν δεν μας παράσχετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, η παροχή πληροφοριών, όπως ανωτέρω περιγράφεται, ενδέχεται να περιοριστεί. 

12.      Τρόπος Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών  
Χρησιμοποιούμε εύλογες τεχνικές και εμπορικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρόλα αυτά, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής.
Άπαξ και λάβουμε τα στοιχεία που μας διαβιβάζετε, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.
Χρησιμοποιούμε τείχη προστασίας (firewalls) για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, παραποίηση ή καταστροφή. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό δεν εγγυάται πως δεν θα υπάρξει πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και ότι δεν θα αποκαλυφθούν, παραποιηθούν ή καταστραφούν αν υπάρξει παραβίαση αυτών των τειχών προστασίας (firewalls) καθώς και του λογισμικού ασφαλείας των διακομιστών.
Αν λάβουμε γνώση ότι παραβιάστηκε η ασφάλεια του συστήματος, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Παρέχοντας προσωπικές  πληροφορίες σε εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με την ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα και με διαχειριστικά θέματα που έχουν σχέση με αυτά .
Αν συμβεί κάποια παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στους διακτυακούς τόπους μας. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να σας στείλουμε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μπορεί να έχετε νόμιμο δικαίωμα να ειδοποιηθείτε γραπτώς για την παραβίαση ασφαλείας.

13.      Εφαρμοστέο Δίκαιο / Τόπος Εκδίκασης
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου  διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι διαφορές, διενέξεις και διαφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων οι οποίες προκύπτουν από ή αφορούν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα επιλύονται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

14.      Επικοινωνία
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά όσον αφορά στην προστασία προσωπικών πληροφοριών μπορείτε:
·         Να  επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104800500 ή
·         Να επικοινωνήσετε μαζί μας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Εθνάρχου Μακαρίου 1
Δέλτα Παλαιού Φαλήρου
Ταχ. Θυρ. 77331 Τ.Κ. 175 01, Αθήνα
Τηλ.: 210 4800599, 210 4800500
·         Να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στο  lgehsprivacy@lge.com
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει οριστεί, σε επίπεδο Ομίλου εταιριών, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), ο οποίος γνωρίζει τους σκοπούς και τους τρόπους, με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ομίλου LGE, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com ή στη διεύθυνση LG Electronics Deutschland GmbH Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn ή στο τηλέφωνο: 49(0)6196.5821.141. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας, είτε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας μας ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου, προς διευκρίνιση οποιονδήποτε αμφιβολιών.
Eloqua
HS Cookie Banner