Innovation for a Better Life
CUỘC THI THIẾT KẾ HỆ
THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG
KHÍ KHU VỰC CHÂU ÁNếu thi theo hình thức cá nhân, vui lòng điền “N/A”
Tôi đã đọc và hiểu Quyền riêng tư


Tôi đồng ý cho LG sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phân loại và gửi các thông tin marketing liên quan đến sản phẩm và dịch vụ LG qua e-mail, tin nhắn văn bản và trên các mạng xã hội


Tôi đồng ý cho LG sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phân loại và cung cấp cho tôi các quảng cáo trúng đích liên quan đến sản phẩm và dịch vụ LG khi tôi tìm kiếm online
Tôi hiểu rằng LGE có thể chuyển các thông tin của tôi (bao gồm thông tin định danh cá nhân) ra nước ngoài như được mô tả trong Quyền riền tư
Để đọc toàn bộ Quyền riêng tư, truy cập vào đường dẫn dưới đây

  lg   facebook   youtube